Er Döküm

Er Döküm


Döküm Simülasyonu

 

ErDöküm Simülasyon

Model ve kokil kalıp yapım aşamasından önce dökümde oluşabilecek hata risklerini azaltmak ve en iyi şekilde döküm parçası üretmek için, kalıp dolum ve katılaşma simülasyonları yapılmaktadır.

 

Başlıca Artıları ;

 

. 3 boyutlu modellemeler genellikle dökümlerde soğuma ve katılaşma sırasında oluşan hacimsel değişimleri hesaplayarak, döküm kesitlerinde oluşan mikro ve makro çekintileri hesaplayan programlardır.

. Yolluk sistemi kesiti ve akış parametreleri

. Kalıp malzemesi içinde ısı akışını kontrol eden özellkikler

. Kokil kalıplarda soğutma ve ısıtma kanalları

. Yolluk ve meme bağlantılarının yerleri

. Döküm sıcaklığı

. Cüruf Partikülleri

. Isı transfer katsayıları