Er Döküm

Er Döküm
ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

    Er Döküm yönetimi ve çalışanları olarak Alüminyüm Döküm Tesisi ile hizmet veren fabrikamızda çevre kirliliğini azaltmayı, verimlilik ve kaliteyi artırmayı ilke edinmiştir.

 

Enerji Kullanımının azaltılması,

 

Proseslerden kaynaklanan atıkların minimize edilmesi ve kirlenmenin önlenmesi,

 

Yürürlükteki yükümlü olduğumuz çevresel yasal mevzuata uyulması,

 

Geri dönüşümü mümkün olan atıklarımızın tekrar kullanımının sağlanması,

 

Hava kirliliğinin azaltılması,

 

Çalışan personelin çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği bilincinin artırılması ve yaygınlaştırılması,

 

Çevresel amaç ve hedeflerin sürekli iyileştirilmesi taahhütlerimiz arasındadır.

 

    Bu politika, şirket kalite politikası ile birlikte tüm şirket çalışanları ve '' Toplam Kalite Yönetimi'' kapsamında yaşatılacaktır.